Skip to content

www.abobalkan.com

Kovački proizvodi E-mail

Nekada (početkom 20. veka) spektar proizvoda kovača je bio veoma širok. Kovači su pravili:

  • poljoprivrdne alatke: plugove, raonike, drljače, motike, ašove, lopate, srpove, kose, vile, grabulje, bradve, trnokope
  • predmete za ognjište: verige, sadžake, preklade, vatralje, mašice, vršnice
  • predmete za domaćinstvo: noževe, britve
  • razne druge kovačke proizvode: klepetuše, metalne delove za kola, građevinske eksere, potkovice, sekire, kesere, svrdla, klanfe

Kovači, danas, ponegde još prave potkovice za konje i volove, sekire, klanfe, mačeve i noževe. Kod kovanja materijal se po nekada savija i tanji, pa ponovo, kao kad domaćica mesi testo. Materijal postaje slojevit i veoma žilav. Priča (legenda)postoji da prilikom izrade Katane (čuveni Samurajski mač) materijal se 500 puta savija, kuje i kali. Takođe se priča da samurajski mač gotov kada se njime može odseći ekser a da na maču nema ogrebotine.Neki kovači su se ranije bavili i potkivanjem konja i volova. Potkovica se pomoću eksera pričvrsti konju za kopita ili volu za papke. Naravno, potkovice za konje i volove nisu iste. Pri tome se mora paziti da se ne povredi kopito/papak. Ovo je i opasan posao jer konj može i da se ritne i da povredi potkivača. Postojali su i majstori potkivači koji su se samo bavili potkivanjem konja i volova (krava)

Nova fabrički izrađena sekira se po nekad nosi kovaču da je "poklepa". To znači da na osnovu potreba domaćina koji ju je doneo on je ponovo, naročito sečivo, stavi u vatru i okali da sečivo bude tvrđe ili mekše.